Practice, practice and all is coming
— Sri K. Pattabhi Jois

Ashtanga Yoga metoden til Sri K. Pattabhi Jois

Ashtanga Yoga systemet er en dynamisk form for yoga hvor foreningen av pust og bevegelse er nøkkelordet. Stilen ble utviklet og popularisert av Sri K. Pattabhi Jois (kalt «Guruji» av sine elever) ved Ashtanga Yoga Research Institute i Mysore, India, fra midten av 1900-tallet og går for å være en av de mer fysisk krevende yoga stilene. 

Å praktisere Ashtanga yoga etter Pattabhi Jois' metode innebærer å lære seg sekvenser av stillinger nøye satt sammen i en bestemt rekkefølge. Hovedsekvensen er Primary Series som består av 64 stillinger fordelt på en stående, en sittende og en avsluttende sekvens. Hver stilling er en forberedelse til den neste der prinsippet er å åpne kroppen og sinnet i et tempo de begge er klare for.

Det er en form som passer for alle, gammel som ung og myk som stiv, så lenge man har et åpent sinn og respekterer kroppens begrensninger. Stillingene flettes sammen med en såkalt vinyasa, en bevegelsessekvens som synkroniseres med pusten og som gir praksisen et dynamisk element. Pusten er altså den røde tråden som leder bevegelsene og som hjelper yoga eleven med å være tilstede på matta.  

 

ashtanga yoga

De fysiske øvelsene får mye oppmerksomhet i Ashtanga Yoga systemet. Det er derfor viktig å få frem at dette er den fysiske formen av praksisen og at de brukes som et verktøy for å utforske kroppen og tankemønstrene sine. Yoga stilen, eller systemet, er forankret i teksten Yoga Sutras av Patanjali som regnes som grunnpilaren i klassisk yoga filosofi. Her gis det en «oppskrift» på hvordan man skal praktisere yoga bestående av åtte deler. Denne oppskriften blir kalt ashtanga yoga (ash = åtte, anga = deler). Systemet til Sri K. Pattabhi Jois har fått navnet sitt herfra.  

 

patanjalis åttendedelte vei

Yamas - fem etiske retningslinjer: ahimsa (ikke-vold), satya (ærlighet), asteya (ikke-stjele), brahmacharya (ikke-begjær), aparigraha (nøysomhet)

Niyamas - fem leveregler: sauca (renslighet), santoca (tilfredshet), tapas (disiplin), svadhyaya (selv-studie), isvara-pranidhana (hengivelse)

Asana - fysiske stillinger

Pranayama - pusteteknikker

Pratyahara - tilbaketrekking av sansene

Dharana - konsentrasjon

Dhyana - meditasjon

Samadhi - tilstand av lykke, ro og tilfredshet

 

Når vi praktiserer yoga er det de fire første, de "eksterne" delene, vi øver på. De "interne" fire siste kommer av seg selv når vi har etablert et solid fundament i de fire første.